Menu

FC Horsens Børneklub

01. november 2023 kl. 08:11

Velkommen til den første udgave af FC Horsens' trænermanual for U6-U12.

Denne manual er skabt som en kilde til inspiration, vejledning og uddannelse for børnefodboldtrænere i FC Horsens.

Trænermanualen er en mission om at styrke børnefodbolden, indenfor U6-U12 årgangene.

Manualen er skabt af nogle af vores mest erfarne trænere inden for børnefodbold. Vi står bag indholdet og har udarbejdet det med respekt for de mange trænere, der hver uge bruger timevis på at træne vores unge spillere. Vi sætter stor pris på det store arbejde, der allerede bliver gjort, og ønsker med denne manual at tilbyde yderligere støtte.

Vi forstår, at mange trænere har mange forpligtelser i deres liv, som job og familie. Med denne manual vil vi gerne støtte trænere i at skabe en sammenhængende træning, der dækker alle relevante temaer for hver aldersgruppe, og som er inkluderende for spillere på alle niveauer.

Trænermanualen sikrer ligeledes sammenhængskraft i hele FC Horsens børnefodbold afdeling, samt transition fra børne- til ungdomsfodbold.

Find FC Horsens’ trænermanual her.

Find FC Horsens trænerhåndbog her (en komprimeret udgave af trænermanualen).

 

 

 

FC Horsens kan nu kalde sig DBU Børneklub

Med vores nye titel som DBU Børneklub viser vi, at vi virkelig vil børnefodbolden. Nu og i fremtiden vil vi arbejde endnu mere målrettet med vores børnefodboldtilbud for på den måde at sikre, at vi har et rigtig godt børnemiljø til klubbens fodboldbørn. Det betyder også, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk.

At være blevet DBU Børneklub er først og fremmest en måde, hvorpå vi som klub peger arbejdet med vores børnefodbold i en særlig retning. Forskellige fokusområder skal være med til, at vi sikrer, at børnene i klubben er sunde og glade fodboldbørn. DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget i 2021.

Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Det mål vil vi i FC Horsens gerne bidrage til, og derfor har vi nu underskrevet en aftale om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med vores børnefodboldtilbud.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte vores børneudviklingstræner, Daniel Pold, på 26823233.

Herunder kan du læse børnepolitikken for FC Horsens: De ansvarlige for børnefodbolden i FC Horsens handler altid pa baggrund af og i overensstemmelse med DBUs børnesyn. FC Horsens har udarbejdet nedenstående børnepolitik, samt FC Horsens værdier og holdninger, for at sikre, at alle børn trygt og sikkert kan omgås i FC Horsens.

 

Børnerettigheder i FC Horsens

1. I FC Horsens overholder vi DBU’s 10 børneløfter

2. I FC Horsens agerer vi ud fra DBUs børnerettigheder

3. I FC Horsens tilbyder vi altid fodbold til alle

4. I FC Horsens modtager alle børnespillere lige meget spilletid

5. I FC Horsens ses vores børnespillere først og fremmest som børn

6. I FC Horsens udvikler vi vores børnespillere gennem leg og spil med bolden

7. I FC Horsens accepterer vi, at børn også dyrker andre fritidsinteresser

8. I FC Horsens vil vi kommunikere i en ordentligt tone, både på og udenfor banen

9. I FC Horsens vil vi benytte forældre som nøglepersoner, såsom forældretrænere, trinledere, samt ressourcer til stævner, aktiviteter, mm.

10. I FC Horsens prioriterer vi at have ansat en børneudviklingstræner for at skabe det bedste træningsmiljø

11. I FC Horsens tager træninger og kampe udgangspunkt i klubbens principper for børnefodbold som kan findes på hjemmesiden I FC Horsens vil der skabes et trygt miljø, hvor vi kan udvikle børn, både sportsligt og menneskeligt, gennem leg med bolden. Nedenfor ses et klubreglement, som alle ansvarlige i klubben bør efter at efterleve, således FC Horsens kan skabe det bedste miljø for børnene. Alle personer i og omkring klubben er vigtige ressourcer i at efterleve reglementet, både på og udenfor banen.

 

I FC Horsens er der udarbejdet en række regler og retningslinjer, læs dem her:

Luk