Menu

Bestyrelsens arbejde

FC Horsens bestyrelse:

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne.

Det betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver er at:

  • Udvikle strategi
  • Styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgetter
  • Sikrer, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interessehåndtering
  • Sikre generationsskifte

 

Rolle Ansvarlig for
Formand

Ordstyrer, dagsordensætter, velinformeret om FC's aktiviteter og økonomi, sponsor/fonde-aftaler, primær overordnet kontaktperson for klubben

Næstformand Kvalificering af økonomi, sparringspartner for formanden, stedfortræder for formanden
Kassèrer Ansvarlig for formidling af budget/økonomiopfølgning, sparring internt i bestyrelsen og eksternt med revisor
Sekretær Varetages pt. af formanden
Udvalgsformand HU/HS Afrapportering af daglig drift herunder de sportslige og sociale rammer, trænerpåsætning, sikre udvikling
Udvalgsformand PU/PK Afrapportering af daglig drift herunder de sportslige og sociale rammer, trænerpåsætning, sikre udvikling
Bestyrelsesmedlem Bidrage til det strategiske arbejde, sikre udvikling, understøttelse af frivillighedsarbejdet på overordnet niveau

 

Rammen for bestyrelsesmøderne:

•  Der afholdes BM 1 gang om måneden – varighed 3 timer
•  Der er klare deadlines og hvem der er ansvarlig på opgaver
•  Der sker opfølgning på actions
•  Der udarbejdes klar og motiverende dagsorden og deltagerne til mødet er forberedt
•  Mødetiden holdes
•  Der er respekt for at udvalgsformænd/ udvalg repræsenterer alle medlemmer (man er            talerør og har finger på pulsen)
•  Der udarbejdes hurtigt referat efter afholdt møde med opfølgningspunkter
•  Der foretages evaluering af emner, som har fyldt meget
•  Man skal være gode til at parkere emner til udvalgene / kvalificering af emner
•  Alle byder ind med punkter til dagsorden – deadline 5 dage før BM
•  Der er struktur på dagsorden ved brug af årshjul og punkter fra bestyrelsen
•  Der er fælles opstart og afslutning – man ser hinanden i øjnene også ved udfordrende              emner
•  Der er P-plads for emner der skal håndteres ”senere” enten i udvalg eller bestyrelse
•  Der er en tydelighed af årshjul og planer
•  Faste punkter:
     o Siden sidst
     o Punkter jf. årshjul
     o Kommunikation
     o Hver anden gang: temadrøftelse som en del af dagsordenen

Klubben 10. maj kl. 09:26
Årets FC'er er Jeppe Svenning - kom og fejr ham lørdag den 25.05 kl. 9 i forbindelse med FC Horsens' standerhejsning og fodbolddag
Ungdom
03. april kl. 08:25 Helena Cargnelli forlænger sin aftale med 2 år
Klubnyt
19. marts kl. 10:28 1. runde af fodboldfaglige inspirationsmøder på herresiden
Klubben
18. marts kl. 07:47 Indkaldelse til generalforsamling 2024
Klubben
06. marts kl. 08:01 FC Horsens søger cafeteriabestyrer
Ungdom
23. februar kl. 09:06 Horsens Pigefodboldforum
Klubben
09. februar kl. 12:28 Nyhedsbrev Januar 2024
Klubnyt
05. februar kl. 15:28 FC Horsens søger nye medlemmer til sponsorudvalget
Ungdom
29. januar kl. 15:02 Nyt trænerteam på u13 👏🏻
;
;
;
;
;
;

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
profilepic
Christina Egelund Antonsen
Næstformand
profilepic
Janus Garly
Kasserer
ingen img
Charlotte Korgaard Jensen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Alberto Nadin
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Jakob Pilgaard
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Marcus H. Lyth
Repræsentant herre/drenge
profilepic
Dennis Pold
Repræsentant piger/kvinder
profilepic
Anders Walther Fassing
Luk